Tổng số: 575
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/LLV 16/05/2022 Lịch làm việc tuần 20
Lượt xem: 2
Tải về 8
19/LLV 09/05/2022 Lịch làm việc tuần thứ 19 của LĐLĐ
Lượt xem: 11
Tải về 14
49/KH-LĐLĐ 29/04/2022 kế hoạch triển khai tháng hành động vì an thực phẩm năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 7
48/KH-LĐLĐ 28/04/2022 Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn , vệ sinh lao động năm 2022
Lượt xem: 10
Tải về 5
76/-SL-LĐLĐ 27/04/2022 SL HD 17-HD/BTGHU tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu(05/5/1902-05/5/2022)
Lượt xem: 8
Tải về 4
148LĐLĐ 27/04/2022 về việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia quỹ Xã hội công đoàn năm 2022
Lượt xem: 21
Tải về 24
47/KH-LĐLĐ 26/04/2022 Kế hoạch đánh giá,xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trường học, năm học 2021-2022
Lượt xem: 44
Tải về 91
01/UBKT 25/04/2022 về việc kiểm tra giám sát một số nội dung trọng tâm trong công đoàn năm 2022
Lượt xem: 27
Tải về 31
46/KH-LĐLĐ 22/04/2022 KH thực hiện Chỉ thi số 106-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Chương trình, chiến lược phát triển gia đình VN đến năm 2030 trong đoàn viên CNVCLĐ
Lượt xem: 7
Tải về 17
22/HD-LĐLĐ 22/04/2022 hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động VN thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, NQ HN lần thứ sáu BCH TW khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
Lượt xem: 6
Tải về 9
21/HD-LĐLĐ 22/04/2022 hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2022
Lượt xem: 9
Tải về 5
146/LĐLĐ 22/04/2022 Về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua" Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
Lượt xem: 27
Tải về 44
145/LĐLĐ 12/04/2022 về việc tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
Lượt xem: 24
Tải về 26
15/LLV-LĐLĐ 12/04/2022 Lịch làm việc tuần thứ 15 của LĐLĐ
Lượt xem: 6
Tải về 7
14/LLV 04/04/2022 Lịch làm việc tuần thứ 14 của LĐLĐ
Lượt xem: 5
Tải về 9
144/LĐLĐ 31/03/2022 Về việc báo cáo tình hình thi hành Điều Lệ CĐVN khóa XII
Lượt xem: 35
Tải về 34
75/SL-LĐLĐ 31/03/2022 SL CV số 75/LĐLĐ V/v xet chon giải thưởng Nguyễn Văn Linh
Lượt xem: 14
Tải về 6
13/LLV-LĐLĐ 28/03/2022 Lịch làm việc tuần 13 của LĐLĐ
Lượt xem: 3
Tải về 7
74/SL-LĐLĐ 28/03/2022 SLCV 89/2/LĐLĐ về việc tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không thuốc lá
Lượt xem: 8
Tải về 4
73/SL-LĐLĐ 28/03/2022 SL CV 882/LĐLĐ ngày 18/3/2022 về việc thực hiện Chương trình 01 triệu sáng kiến- nỗ lực Vượt khó, sáng tạo quyết tâm, chiến thắng đại dịch Covid-19
Lượt xem: 15
Tải về 10
12345678910...
Đăng nhập
 Liên hệ hợp tác
 
Tô Thị Huế
02713974299
     
 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 503
  • Tất cả: 129708
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !